درباره ما

دادگری پیشه ما احقاق حقوق شما تا حصول نتیجه وظیفه ما

عدالت گستر جهان آرا ملل حامی قانونی شما

محمود علیپور ( مدیر عامل )
الهه کاشانی ( رئیس هیئت مدیره )

سرکار خانم الهه کاشانی رئیس هیئت مدیره موسسه

متعهد شدیم تا به مشتریان خود کمک کنیم

تاریخچه و تخصص

تحصیلات

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

دارای مدرک داوری و امور قراردادها از دانشگاه خوارزمی

دارای مدرک امور ثبتی از دانشگاه خوارزمی

مدرک مدیریت اجرایی از دانشکده سازمان مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر جهان آرا ملل
کارشناس حقوقی دادگاه خانواده ونک
ضابط قوه قضائیه دادگستری
دبیر بانوان منطقه یک دفتر آستان قدس رضوی در شهرستان شمیرانات
مدیر امور بانوان خانه ایثارگران استان تهران
فعال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دارای رزومه قوی

  
 
2

( هوالوکیل، هوالرزاق )

موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر جهان آرا ملل

با مجوز رسمی و قانونی از مراجع قانونی رسمی کشور در خدمت هموطنان عزیز و ایرانیان خارج از کشور

موسسه حقوقی عدالت گستر جهان آرا ملل

حامی قانونی شما

الهه کاشانی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

محمود علی پور

اسکرول به بالا